בואו בשביל החוף, שארו בשביל המסיבות

לוקי מנקורה

בואו בשביל החוף, שארו בשביל המסיבות

Loki Del Mar, Loki Hostel Mancora
The perfect beach to start your peruvian adventure

An oasis of sun, surf and ceviche in Northern Peru! Relax by the pool, make some new friends during the day and enjoy the best party in town!

Mancora Rooms

Daily Events & Parties
Best place to meet travellers & locals

Loki Mancora Picks
Wonder about things to do in Mancora? check our tried and tested favourites & recommendations

>